Laillinen ilmoitus ja tietosuojaseloste
Tämän web-sivun omistaa APARTAMENTOS NURIASOL, Avd. Francisco Rivera ”Paquirri” 23-25
29640 – Fuengirola (Málaga)
 
1. Kirjautuminen yrityksen web-sivuille ja sivujen käyttö edellyttää sitoutumista alla esiintyviin yleisiin käyttöehtoihin. Yrityksen web-sivujen käyttö edellyttää käyttäjän puolelta voimassaolevien käyttöehtojen täydellistä hyväksymistä. Yritys pidättää itsellään oikeuden modifioida ao. käyttöehtoja.
 
 
2. Web-sivujen käyttö, palvelut ja sisältö
 
Käyttäjä on velvollinen käyttämään oikein ao. sivuston tarjoamaa palvelua ja asiasisältöä rikkomatta yritykselle kuuluvia perusoikeuksia, voimassaolevaa lainsäädäntöä, hyviä tapoja, yleisesti hyväksyttyjä käyttötapoja, järjestyssääntöjä sekä joidenkin palvelujen sisältämiä erityisiä käyttöehtoja
 
 
On kiellettyä kaikki yrityksen, sen haltijan tai jonkin kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaava lainvastainen käyttö. Samoin on kiellettyä mikä tahansa web-sivun normaalia toimintaa, tietopäätteitä tai asiakirjoja vahingoittava käyttö riippumatta ao. sivujen sisällöstä.
 
Mitä tulee sivujen sisältöön (tiedotteet, tekstit, kaaviot, ääni- tai kuvatiedostot, valokuvat, piirrokset, jne.) kielletään erityisesti seuraavat:
 
Web-sivuston kopiointi, jakaminen, muuttaminen tai jollakin muulla tavalla julkinen esittäminen paitsi silloin jos hallussa on omistajan myöntämä lupa tai jos se on laillisesti luvallista.
Copyright-oikeuden tai yritykselle tai sen omistajille pidätettyjen muiden oikeuksien, digitaalisen jäljen tai muiden tunnisteiden poisto tai muuttaminen.
Yrittää omia web-sivujen sisältö jollain muulla keinolla kuin mitä tavallisella verkon käyttäjällä on hallussaan silloin kun em. tarkoitus ei ole aiheuttaa haittaa yrityksen web-sivulle.
Lähettää vastaanottajien ei-pyytämiä tai -sallimia elektronisia viestejä tai viestiketjuja. Ei-pyydettyjen viestien vastaanottamisesta vahinkoa kärsineet käyttäjät tai kolmannet osapuolet voivat valittaa asiasta yritykselle seuraavaan email-osoitteeseen lähetetyllä viestillä: reservas@apartamentosnuriasol.es
Vastaavasti kielletään jakelulistojen käyttö sekä niissä olevien tietojen levittäminen kolmansille osapuolille.
Koskien ao. web-sivustoa, käyttäjä pidättäytyy sellaisten tietojen lähettämisestä tai jakamisesta kolmansille osapuolille, kuten asiatiedot, sisältö, viestit, kaavakuvat, piirustukset, kuva- ja äänitiedostot, valokuvat, nauhoitukset, software ja yleisesti mikä tahansa materiaali, joka:
 
Ottaa käyttöön tai edistää rikollista toimintaa, kuten panettelu, herjaus, väkivalta tai yleisesti lain, moraalin, hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaista toimintaa, tai vaihtoehtoisesti sallii pääsyn rikollisiin, väkivaltaisiin, loukkaaviin, vahingollisiin, herjaaviin tai yleisesti lain, moraalin, hyvien tapojen tai yleisen järjestyksen vastaisiin tuotteisiin, aineksiin, viesteihin ja/tai rikollisiin palveluihin.
On perätön, hämäräperäinen, epätäsmällinen, liioitteleva tai valmistelematon, ja joka on harhaanjohtava ao. materiaalin todellisesta kohteesta tai sen ilmoittajan tarkoituksista.
Ollen kolmannen osapuolen älyperäinen tai materiaalinen omaisuus, ja on otettu käyttöön ilman kirjallista lupaa.
Rikkoo kolmansien osapuolten liikesalaisuuksia tai rikkoo viestintäsalaisuutta säätelevää lainsäädäntöä.
Tahraa jollakin tavalla yrityksen tai kolmansien osapuolten mainetta, tai vaihtoehtoisesti harjoittaa luvatonta, harhaanjohtavaa tai epälojaalia mainontaa, tai epälojaalia kilpailua.
Sisällyttää viruksen tai jonkin muun fyysisen tai elektronisen aineksen joka voi estää tai vahingoittaa yrityksen tai kolmansien osapuolten normaalin Internet-toiminnan, vaurioittaa käyttöjärjestelmää, tietopäätteitä tai niihin tallennettuja tiedostoja ja elektronisia asiakirjoja.
Sisältää erilaisia HTML-etikettejä kuin yrityksen valtuuttamat.
 
 
3. Tekijänoikeuslaki
 
Yrityksen web-sivujen sisältö kuuluu kokonaisuudessaan Tekijänoikeuslakia koskevan normatiivin piiriin. Kaikki sisältöä koskevat oikeudet pidätetään yritykselle, joissakin tapauksissa kolmansille osapuolille. Käyttäjä voi ainoastaan selata sivuja tai kopioida yksityiskäyttöön sivujen sisältöä, mutta vain jos se tulee henkilökohtaiseen yksityiskäyttöön. Sivujen käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on ankarasti kielletty.
 
4. Irtisanoutuminen vastuusta tai sen rajoittaminen
 
Yritys ei ole vastuussa kolmansien osapuolten tarjoamista tiedoista, palveluista ja/tai tuotteista yrityksen web-sivuilla, eikä myöskään sisällöstä. Yritys ei vastaa mistään käyttäjän softwarelle tai hardwarelle koituneesta vahingosta tai vauriosta jos se on aiheutunut vierailusta yrityksen web-sivulla tai sen sisältämän informaation tai sovellutusten käytöstä.
Yritys ei takaa web-sivuilla olevan informaation tai tarjottujen palvelujen kelvollisuutta, luotettavuutta, saatavuutta, sopivuutta tai täsmällisyyttä, eikä ole vastuussa web-sivuilla olevan aineiston käytön suoraan tai epäsuoraan aiheuttamista vahingoista. Yritys ei takaa Espanjan rajojen ulkopuolella web-sivujen sisällön tarkoituksenmukaisuutta tai saatavuutta. Jos yrityksen sivut osittain tai kokonaan katsotaan laittomiksi jossain muussa maassa kuin Espanja, käyttäjiltä kielletään sivujen käyttö. Jos sivuja kiellosta huolimatta käytetään, se tapahtuu yksinomaan käyttäjien omalla vastuulla, ollen velvolliset täyttämään paikallisen lainsäädännön määräykset. On yksinomaan käyttäjien vastuulla se miten yrityksen web-sivuilla ja/tai niillä ilmoittavien kolmansien osapuolten linkeissä olevaa informaatiota ja sisältöä käytetään. Yritys ei missään tapauksissa vastaa mahdollisista vahingoista tai haitoista joita niiden käytöstä tai toiminnasta saattaa koitua. 
 
 
5. Tietosuojaseloste
 
Kun henkilö rekisteröityy yrityksen web-sivulle, hänen henkilökohtaiset tietonsa muodostavat osan automaattisesta, yhtiön omalla vastuulla luomasta kortistosta. Kortiston avulla yhtiö pyrkii ylläpitämään käyttäjän kanssa muodostunutta suhdetoimintaa, kuten tiedotus, mielipidetutkimus, tilastotietojen haalinta, koulutus ja kaupallistaminen, yrityksen tarjoamien tuotteiden, palvelujen tai aktiviteettien myynnin edistäminen ja mainostaminen.
Yhtiö sitoutuu luovuttamaan ao. asiatietoja ainoastaan niille oman ryhmänsä liikeyrityksille, joiden toiminta perustuu edellä mainittuihin. Käyttäjä myöntää siihen luvan, jotta liikeyritykset voivat lähettää hänelle omasta software tietoyksiköstään sisäistä e-postia joka sisältää kyseisen liikeryityksen tarjomamaa tietoa ja suoramarkkinointia.
 
Yritys tiedottaa käyttäjälle lain Ley 15/1999 de trece de diciembre, de Proteción de Datos de Caracter Personal suomasta mahdollisuudesta kieltää asiatietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin, etämyyntiin sekä muuhun suoramainontaan. Käyttäjä, tai hänen edustajansa voi käyttää kyseistä oikeutta kieltää asiatietojensa käytön toimittamalla kirjallisen ja asianmukaisesti allekirjoitetun anomuksen seuraavaan osoitteeseen. Anomuksessa on oltava seuraavat tiedot: Käyttäjän nimi ja sukunimet, postiosoite, valokopio henkilöllisyystodistuksesta tai passista, sekä ao. pyyntö. Edustajan kyseessä ollessa hänen on todistettava valtuutensa.
 
Jos käyttäjä myöhemmin haluaa peruuttaa aiemmin myöntämänsä luvan toimittaa hänelle kaupallista informaatiota sähköpostitse tai jotain muuta vastaavaa väylää käyttäen, hän voi ilmoittaa siitä lähettämällä sähköpostin osoitteeseen reservas@apartamentosnuriasol.es. Yritys sitoutuu täyttämään tietosuojavelvollisuutensa ja toteuttamaan vaadittavat toimenpiteet välttääkseen hallussaan olevien asiatietojen sekoittumisen, katoamisen tai niihin kohdistuvan ei-valtuutetun kajoamisen, noudattaen aina kulloinkin voimassa olevia lainmääräyksiä. Yritys tiedottaa, ettei missään vaiheessa ryhdy selvittämään ovatko hallussaan olevat asiatiedot totuudenmukaisia. Jokaisessa tapauksessa yritys käyttää vain käyttäjän itse antamia asiatietoja, olivatpa ne oikeita tai eivät.
 
6. EVÄSTEET
 
Yritys tiedottaa sivuston käyttävän evästeitä (cookies). Sivusto lähettää käyttäjän selaimelle evästeen – pienen tiedoston joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä (väliaikaisia) istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden käyttö ei missään tapauksessa varastoi henkilökohtaisia asiatietoja. Jos käyttäjä ei halua hyväksyä evästettä, hän voi muokata pois tämän mahdollisuuden oman selaimensa asetuksissa. Yritys ei ota vastuulleen niitä mahdollisia häiriöitä joita evästeiden poismuokkaus voi aiheuttaa yrityksen web-sivuilla. 
 
7. Vierailurekisteri
 
Aina käyttäjän vieraillessa yrityksen sivuilla, hänen IP-osoitteensa rekisteröityy. Nämä tiedot tallentuvat LOG-tiedostoon, tarkoituksena kerätä tilastotietoa sekä kartoittaa millä yrityksen sivuilla vieraillaan eniten.
 
8. HYPERLINKKI
 
Web-sivuston http://www.apartamentosnuriasol.com kautta on mahdollista vierailla eri linkkien kautta myös kolmansien osapuolten sivustoilla. Näin pyritään helpottamaan käyttäjien informaation- ja Internet-palvelujen etsintää, mutta missään tapauksissa yritys ei erityisesti suosittele tai kutsu käyttäjiä vierailemaan näillä sivustolla.
 
Hyperlinkin luomisen miltä tahansa toiselta Internetin web-sivulta mille tahansa paraty.es verkkopalvelun -sivustolle on alistuttava seuraaville käyttöehdoille:
 
Mikä tahansa hyperlinkki joka luodaan hotellasnuevo.es -verkkopalveluun tehdään heidän sisältönsä osioissa sijaitsevilla kotisivuilla.
Kaikissa tapauksissa yrityksen verkkopalvelun tarjoaman sisällön tai palvelujen kopiointi on kielletty.
Web-sivu jolle hyperlinkki luodaan, ei saa olla sisällöltään lain ja järjestyksen, moraalin eikä hyvien tapojen vastaista informaatiota, eikä sivulla saa olla mitään kolmansien osapuolten vastaista sisältöä.
Kielletään kaikenlaiset verkkopalveluun tai sen sisältämiin palveluihin tai sisältöihin kohdistuvat valheelliset, väärät tai epätäsmälliset ilmaukset.
Ilman yrityksen myöntämää lupaa web-sivuille ei saa liittää verkkopalvelu paraty.es:n deep-, IMG- tai kuvalinkkejä.
Patsi viitteet jotka muodostavat osan hyperlinkistä, web-sivulla ei saa esiintyä minkäänlaista tuotemerkkiä tai kaupallista nimeä, yritystunnusta, nimitystä, logoa, iskulausetta tai muuta yritykselle kuuluvaa tunnusmerkkiä.
Hyperlinkin luominen ei merkitse olemassa olevaa liikesuhdetta yrityksen ja web-sivun tai verkkopalvelun omistajan välillä, kuten ei myöskään, että yritys olisi valtuuttanut hyperlinkin käytön, tuntisi ja kontrolloisi kyseistä verkkopalvelua, antaen hyväksyntänsä sisällölle ja tarjotulle palvelulle.
Yritys ei markkinoi eikä valvo web-sivujen tarjoamaa sisältöä, palvelua ja tietoa. 
 
Yritys ei myöskään vastaa minkäänlaisista, yrityksen ei-omassa hallinnassa olevien web-sivujen käytön, ylläpidon, laadun, laillisuuden, luotettavuuden, sisällön hyödyllisyyden, antamien tietietojen, ilmoitusten, ilmaisujen, tuotteiden tai tarjottujen palvelujen aiheuttamista vahingoista ja vaurioista. 
 
9. YLEISTÄ
Milloin tahansa ja ilman erillistä ilmoitusta yritys pidättää itselleen oikeuden keskeyttää väliaikaisesti pääsyn omille web-sivuilleen toteuttaakseen niillä kaikki tarjottuja tietoja, julkaisuasua tai niiden sijaintia, käyttöehtoja koskevat muutokset. Kaikki informaatio, joka tämän web-sivuston kautta vastaanotetaan, luetaan velotuksetta saaduksi. Sähköpostia ei pidetä pätevänä välineenä valituksen esittämiseen. Valitusten esittämistä varten on käännyttävä seuraavan osaston puoleen: Departamento de Asesoría Jurídica de la empresa, os: APARTAMENTOS NURIASOL, Avd. Francisco Rivera ”Paquirri” 23-25, 29620 Fuengirola, Málaga, joka neuvoo miten edetä kyseisessä asiassa. 
 
Kaikki web-sivustoa koskevat kiistakysymykset kuuluvat espanjalaisen lainsäädännön ja oikeuskäytännön sovelluspiiriin, torjuen minkä tahansa muun mahdollisen tuomiovallan.